Priser og salgsbetingelser

Ordrebekræftelse

Når der er indgået en aftale modtager kunden en mail med ordrebekræftelse.

Priser, omkostninger m.v.

Gratis: Første møde med jer (fysisk/telefon-/online møde) på typisk 1/2 time, hvor vi gennemgår jeres ønsker og behov.

Fastprisaftale: Der udarbejdes en fastprisaftale for en aftalt ydelse. Såfremt der ønskes mere eller mindre, kan aftalen genforhandles.

Normalpris pr. time 700 kr. (175 kr. pr. påbegyndte kvarter) for oplæg, sparring, coaching og rådgivning.

(Forudbetaling på 20 % af beløbet kan i nogle tilfælde blive opkrævet før påbegyndt ydelse for nye kunder.)

Betalingsbetingelser

Betalingsfrist er netto kontant 8 dage fra fakturadato til Arbejdsmiljøsparring firmakonto i Danske Bank 4426 4955739051.

 
GDPR – persondata

Vi behandler dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger. Persondata gemmes på en lokal pc i firmaet samt på mail hostet via simply.com (unoeuro.com) UnoEuro A/S, Højvangen 4, 8660 Skanderborg, Danmark, VAT-no: DK-31277477

Kundeoplysninger slettes efter fem år regnet fra endt sagsforløb. De kundeoplysninger, der opbevares, er:

  • Mail korrespondance
  • Kontaktpersonens fornavn og efternavn
  • Firmanavn
  • Telefonnummer
  • Mail
  • Adresse
  • Cvr. Nummer
  • Anonymiserede sagsoplysninger
  • Særlig personfølsomme oplysninger (som f. eks. Cpr. nummer, oplysninger om sygdomme/diagnoser, køn, fagforening o. lign.) slettes efter max. 1 måned fra endt sagsforløb.

Kunder kan altid ved henvendelse skriftligt eller telefonisk få oplysningerne slettet.

 
Ansvarsbegrænsning

Kunder som ikke betaler til aftalt tid kan blive udelukket fra at modtage ydelser fra Arbejdsmiljøsparring.

Arbejdsmiljøsparring hæfter ikke for kundens brug af oplæg, sparring, coaching og rådgivning.