CV for Karin Rosengaard

Karin okt 2020
Direktør, Arbejdsmiljøkonsulent og Stifter af Arbejdsmiljøsparring den 8. februar 2020.
Mit navn er Karin Rosengaard. Jeg har arbejdet med arbejdsmiljø siden 1998 og arbejder stadig med den nyeste arbejdsmiljøviden i Udvikling & Arbejdsmiljø ved AU i Roskilde.
Jeg har startet en virksomhed og ønsker, at Arbejdsmiljøsparring kan være jeres sparringspartner! 
Jeg har en bred erfaring i løsning af arbejdsmiljøproblemer, og min tilgang til tingene er, at gøre det komplicerede og lovgivningstunge i arbejdsmiljøloven til brugbare og enkle løsninger.Jeg kommer ikke med løftede pegefingre, men vil fortælle, hvad Arbejdstilsynet kan påpege, og så finder vi en god løsning.
 
Herunder er et blik på noget af den erfaring, jeg har fået igennem årene. Jeg glæder mig til at hjælpe jer!

Du kan også finde mig på LinkedIn

Direktør og Arbejdsmiljøkonsulent hos Arbejdsmiljøsparring:
 • Faglig rådgiver vedr. Coronaretningslinjer
Udviklingskonsulent i arbejdsmiljø for Aarhus Universitet (AU) i AU HR:
 • Udvikling og brug af arbejdsmiljøstatistikker.
 • Faglig rådgiver i AU’s fysiske og psykiske APV 2019.
 • Projektleder for AU’s fysiske APV 2015.
 • Arbejdsmiljøfaglig rådgiver i psykisk, fysisk, kemisk og ergonomisk arbejdsmiljø.
 • Arbejdsskadekoordinator, -sagsbehandler og -rådgiver.
 • GDPR (Persondata) tovholder for AU HR Udvikling & Arbejdsmiljø
 • Arbejdsmiljøfaglig kontaktperson og rådgiver for AU’s Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences og deres arbejdsmiljøudvalg.
 • Udviklingskonsulent, oplægsholder og underviser i arbejdsmiljø.
 • Afholder arbejdsmiljørundgange.
Daglig sikkerhedsleder for Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) i Roskilde:
 • Leder og rådgiver i sikkerhedsarbejdet for kontor, laboratorie, værksted og feltarbejde.
 • Projektleder for sikkerhedshåndbog og vejledninger for feltarbejde m.m.
 • Sikkerheds rådgiver og projektleder for sikkerhedsudvalget.
 • Arbejdsskadekoordinator og rådgiver.
 • Afholder arbejdsmiljørundgange.
Laboratoriefuldmægtig for Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) i Roskilde:
 • Sikkerhedsrepræsentant.
 • QA i forbindelse med akkreditering.
Uddannelse og kurser
 • Psykisk Førstehjælp ved Psykiatrifonden.
 • Universiteternes arbejdsmiljøkonference (er med hvert andet år).
 • Proceskonsulentuddannelsen ved Attractor.
 • HR uddannelsen ved Aarhus Universitet.
 • Akkrediteringskursus i Intern Audit, Underskriftsberettigelse og Metodevalidering.
 • Grundkursus i Akkreditering.
 • §9 Arbejdsmiljøuddannelse.